Joskus eteen voi tulla tapaus, jossa elatusavun suorittava elatusvelvollinen pohtii voisiko kuitata elatusavun kerralla. Kerralla elatusavun kuittaaminen on harvinaisempaa mutta mahdollista.

lapsen elatusavun maksaminen kertasuorituksena?

Elatusvelvollisella on mahdollisuus maksaa elatusapu kokonaisuudessaan kerralla pois. Tällöinkin on kuitenkin laskettava lapselle tuleva kuukausikohtainen elatusapu. Joskus elatusvelvollinen saattaa haluta päästä maksuistaan mahdollisimman nopeasti pois. Tällaisessa tilanteessa kertasuorituksena tapahtuva elatusavun maksu on käyttökelpoinen tapa hoitaa asia. Tavanomaisin syy kertasuoritteiselle elatusavun maksamiselle on kuitenkin se, että toinen puoliso haluaa säilyttää perheen yhteisen talon lapsen kotina, ja elatusmaksut kuitataan jo osituksessa.

Elatuksesta luopuminen ei ole mahdollista

Elatusavun suorittaminen kerralla on riskialtis keino elatusvelvolliselle. Lain mukaan sellainen sopimus, jossa luovutaan lapsen oikeudesta elatukseen tulevaisuudessa, on nimittäin mitätön. Jos elatusvelvollinen on suorittanut kerralla elatusmaksunsa, mutta myöhemmin ilmeneekin, että se on ollut riittämätön, elatusvelvollinen voi joutua suorittamaan lisää elatusapua. Lapsella tulee aina olla riittävä elatus.

Joskus saattaa käydä niin, että lapsi muuttaakin myöhemmin elatusavun kerralla maksaneen vanhemman luokse. Tällöin elatusvelvollisella on oikeus vaatia jo suoritettua elatusapua takaisin niin paljon, kuin sitä katsotaan aiheettomasti maksetun.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta

Lue lisää elatusavun maksamisesta käytännössä.


Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 26.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.