Elatusavun maksaminen kertasuorituksena

Voiko lapsen elatusavun maksaa kertasuorituksena?

Elatusvelvollinen voi maksaa elatusavun kokonaisuudessaan kerralla pois. Tällöinkin on kuitenkin laskettava lapselle tuleva kuukausikohtainen elatusapu. Joskus elatusvelvollinen haluaa päästä maksuistaan mahdollisimman nopeasti pois. Tällaisessa tilanteessa kertasuorituksena tapahtuva elatusavun maksu on käyttökelpoinen tapa hoitaa asia. Tavanomaisin syy kertasuoritteiselle elatusavun maksamiselle on kuitenkin se, että toinen puoliso haluaa säilyttää perheen yhteisen talon lapsen kotina, ja elatusmaksut kuitataan jo osituksessa.

Elatusavun suorittaminen kerralla on riskialtis keino elatusvelvolliselle. Lain mukaan sellainen sopimus, jossa luovutaan lapsen oikeudesta elatukseen tulevaisuudessa, on nimittäin mitätön. Jos elatusvelvollinen on suorittanut kerralla elatusmaksunsa, mutta myöhemmin ilmeneekin, että se on ollut riittämätön, elatusvelvollinen voi joutua suorittamaan lisää elatusapua. Lapsella tulee aina olla riittävä elatus.

Joskus saattaa käydä niin, että lapsi muuttaakin myöhemmin elatusavun kerralla maksaneen vanhemman luokse. Tällöin elatusvelvollisella on oikeus vaatia jo suoritettua elatusapua takaisin niin paljon, kuin sitä katsotaan aiheettomasti maksetun.

Tarvitsetko lakimiehen näkemystä elatusmaksujen osalta?