Vanhempien eron yhteydessä lapsen elatuksesta sopuun pääsemisen tulisi olla asialistan kärkipäässä. Sopuisat vanhemmat pääsevät helpoimmalla, kun tekevät kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta. Elatussopimus on joko vahvistettava oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai sosiaalitoimessa, minkä jälkeen se on toimeenpantavissa kuin lainvoimainen päätös.

Jos elatusapuvelvollinen vanhempi ei maksa elatusmaksuja, maksu voidaan periä ilman eri päätöstä ulosottoteitse. Riittää, kun ottaa yhteyttä ulosottomieheen kunnan sosiaalitoimessa vahvistetun elatussopimuksen kanssa, tai vaihtoehtoisesti oikeuden päätöksen kanssa, jossa elatusavun määrä on vahvistettu.

Elatussopimus voidaan vahvistaa heti kun lapsi ja vanhempi asuvat virallisesti eri osoitteissa. Ellei sopuratkaisua vanhempien välillä synny, asia käsitellään oikeudessa. Elatusapuriidat ovat senlaatuisia juttuja, että lakimiehestä on useimmiten apua asian hoidossa.

Elatusapua koskevan sopimuksen allekirjoittaa se lapsen vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, sekä alaikäisen lapsen puolesta hänen lähihuoltajansa tai muu edunvalvoja. Jos lapsi on täysivaltainen, on hänen allekirjoitettava sopimus. Kun se vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, on vajaavaltainen, on sopimus hänen edunvalvojansa hyväksyttävä ja allekirjoitettava. Edunvalvojan hyväksyminen ja allekirjoitus on tarpeen myös silloin, kun elatusapua maksamaan sitoutuvan vanhemman toimintakelpoisuutta on rajoitettu siten, ettei hän voi yksin tehdä kyseistä elatussopimusta.

Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen huoltajalla on kotipaikka.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta

Lue lisää lapsen oikeudesta elatukseen.


Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 27.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.