Lapsen elatussopimus

Mikä on lapsen elatussopimus?

Vanhempien eron yhteydessä lapsen elatuksesta sopuun pääsemisen tulisi olla asialistan kärkipäässä. Sopuisat vanhemmat pääsevät helpoimmalla, kun tekevät kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta. Elatussopimus on joko vahvistettava oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai sosiaalitoimessa, minkä jälkeen se on toimeenpantavissa kuin lainvoimainen päätös. Jos elatusapuvelvollinen maksaja ei maksa, maksu voidaan periä ilman eri päätöstä ulosottoteitse. Riittää, kun marssii ulosottomiehen pakeille kunnan sosiaalitoimessa vahvistettu elatussopimus kourassa, tai vaihtoehtoisesti kourassa tulee olla oikeuden päätös, jossa elatusavun määrä on vahvistettu.

Elatussopimus voidaan vahvistaa heti kun lapsi ja vanhempi asuvat virallisesti eri osoitteissa. Ellei sopuratkaisua vanhempien välillä synny, asia käsitellään oikeudessa. Elatusapuriidat ovat senlaatuisia juttuja, että lakimiehestä on useimmiten apua asian hoidossa.

Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee käydä ilmi lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava, milloin elatusavun suorittaminen päättyy, milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi, sekä kenelle elatusapu on suoritettava.

Elatusapua koskevan sopimuksen allekirjoittaa se lapsen vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, sekä alaikäisen lapsen puolesta hänen lähihuoltajansa tai muu edunvalvoja. Jos lapsi on täysivaltainen, on hänen allekirjoitettava sopimus. Kun se vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, on vajaavaltainen, on sopimus hänen edunvalvojansa hyväksyttävä ja allekirjoitettava. Edunvalvojan hyväksyminen ja allekirjoitus on tarpeen myös silloin, kun elatusapua maksamaan sitoutuvan vanhemman toimintakelpoisuutta on rajoitettu siten, ettei hän voi yksin tehdä kyseistä elatussopimusta.

Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen huoltajalla on kotipaikka.

Nopeaa apua lakiasioihin.