Lapsen elatus: Elatuskanne

Milloin on tarpeen nostaa elatuskanne?

Jos lapsen vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusasioissa, ei ole muuta mahdollisuutta, kuin viedä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa ns. avioeron liitännäisasiana tai erillisenä asiana nostamalla kanne.

Elatusta koskeva kanne on nostettava lasta edustavan vanhemman kotipaikan käräjäoikeudessa. Lasta edustaa elatusapua koskevissa asioissa hänen huoltajansa, tässä tapauksessa yleensä se vanhemmista, jonka luona lapsi asuu. Riitaisessa tilanteessa kannattaa tarkoin harkita, mitä vaatii tuomioistuimessa, koska tuomioistuin ei määrää enempää, kuin on vaadittu.

Ratkaisua tehdessään tuomioistuin ottaa huomioon lapsen oikeuden saada riittävää elatusta, vanhempien maksukyvyn ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Elatusapu määrätään alkavaksi siitä päivästä lähtien, kun kanne on pantu vireille. Erityisistä syistä tuomioistuin voi määrätä, että elatusapua on suoritettava aikaisemmasta ajankohdasta lähtien.

Nopeaa apua lakiasioihin.