Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, on osituksen sijasta toimitettava omaisuuden erottelu. Ositukseen tai omaisuuden erotteluun voi liittyä aviovarallisuuden ulkopuolisen yhteisen omaisuuden jako.

Mikä on osituksen keskeinen sisältö?

Osituksessa toteutetaan avio-oikeus määrittämällä osituslaskelman avulla avio-osat sekä määräämällä enemmän omistavan puolison maksettavaksi tuleva tasinko.

Onko olemassa osituspakkoa?

Osituspakkoa ei ole säädetty, mutta tosiasia on, että ositus on edellytys monille muille toimille. Ositus on mm. perinnönjaon edellytys. Jos ei ositusta ole kuolleen puolison jälkeen toimitettu, ei myöskään laillista perinnönjakoa voi syntyä. Usein on niin, että ositus ja perinnönjako on niputettu paitsi samaan toimitukseen, myös yhteen ja samaan toimituskirjaan. Tähän kannustaa erityisesti se, että ositus on menettelyn ja muodon puolesta pitkälti rinnastettu perinnönjakoon.

Lähde §: perintökaari

Suomen Juristit Oy
17.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.