Kuka on osituksen osapuolena puolison kuoleman jälkeisessä osituksessa?: Toisen puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso yhtäällä ja kuolleen puolison oikeudenomistajat toisaalla. Kuolleen puolison oikeudenomistajia ovat perilliset ja yleistestamentinsaajat.

Kuolleen puolison jälkeen toimitettavan osituksen osapuolina ovat toisin sanoen eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison kuolinpesän osakkaat. Kullakin osakkaalla on itsenäinen ja myös toisesta ositustahosta riippumaton oikeus vaatia ositusta.

Voit ladata sivustoiltamme ilmaiseksi yleistestamentti -asiakirjapohjan.

Suomen Juristit Oy
15.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.