Mikä on perittävän jäämistö?

Perittävän kuoltua pesänselvityksen tehtävänä on vainajan omaisuuden laadun ja laajuuden selvittäminen. Perittävän omaisuus ei välttämättä ole sama kuin reaalisessa jaossa perillisille jaettava omaisuus. Perittävän omaisuus voi huveta osittain tai kokonaan velkojen maksuun, jolloin varsinaisen jaettavan omaisuuden eli jäämistön arvo menee negatiiviseksi. Velkoja ei kuitenkaan tarvitse ”perintönä” vastaan ottaa vaan velkavastuun vainajan veloista voi välttää luovuttamalla kuolinpesä konkurssiin tai pesänselvittäjän hallintaan.

Avioliitossa olleen perittävän jäämistö täsmentyy viime kädessä ennen perinnönjakoa toimitettavassa omaisuuden osituksessa lesken ja kuolleen puolison perillisten välillä. Ositus on perinnönjaon välttämätön edellytys. Joskus voidaan jaossa käyttää laskennallisen jäämistön käsitettä, kun perinnönjaossa vaaditaan jonkun tai joidenkin perillisten saamien ennakkoperintöjen huomioon ottamista. Reaalinen jäämistö taas on se konkreettinen omaisuusmassa, joka jaetaan perinnönjaon reaalisessa vaiheessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.