Voiko perittävän läheinen saada valtion perimän omaisuuden?

Valtio perii ilman lakimääräisiä perillisiä kuolleen henkilön, joka ei testamentilla ole omaisuudestaan muuta määrännyt.

Valtiokonttori voi luovuttaa saamansa perinnön perittävän läheiselle, jos se havaitsee luovutuksen kohtuulliseksi. Omaisuuden voi valtiokonttori luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Valtiokonttori ei luovuta omaisuutta pois, jos sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä. Tämä ei kuitenkaan estä omaisuuden luovuttamista perittävän läheiselle, jos voidaan perustellusti otaksua, että luovutus vastaisi perittävän viimeistä tahtoa.

Varakkaissa kuolinpesissä päätöksen omaisuuden kohtelusta tekee valtioneuvosto. Valtiolla on myös oikeus moittia sukuperillisettä kuolleen perittävän tekemää testamenttia. Vaikka valtiolla olisi aihetta moittia testamenttia, mutta ei ole epäilystä testamentin tekijän todellisesta tarkoituksesta, valtiokonttori voi päättää, ettei testamenttia moitita.

Nopeaa apua lakiasioihin.