Kuka perillisistä on ensisijaisesti oikeutettu saamaan maatilan itselleen?

Jos useampi perillinen perinnönjaossa vaatii elinkelpoista tilaa itselleen, on etusija annettava sille, jolla on parhaat ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Jos jollakulla kilpailijoista on selvästi paremmat mahdollisuudet toimia muussa ammatissa tai saada muutoin oma ja perheensä toimeentulo tilan ulkopuolelta, hänen oikeutensa väistyy sellaisen perillisen edestä, jolla vastaavia valmiuksia ei ole.

Jäämistöön kuuluvalla maatilalla vakinaisesti asuvalla ja sen viljelyyn osallistuvalla soveliaalla tilanpidonjatkajalla on kuitenkin etusija sellaiseen soveliaaseen tilanpidonjatkajaan nähden, joka ei asu vakinaisesti tällä maatilalla. Jollei etusijaa soveliaiden tilanpidonjatkajien välillä voida kerrotuin perustein määrittää, on asia ratkaistava arpomalla.

Maatilan elinkelpoisuuden kärsimättä, siitä voidaan erottaa tilanosia myös muulle perilliselle tämän maatilatoiminnassa harjoitettavaksi. Tilasta voidaa erottaa osia muille osakkaille ainoastaan, jos tukien saanti elinkelpoisen tilan toimintaa varten ei vaikeudu.

Nopeaa apua lakiasioihin.