Milloin perinnönjakoa voi vaatia ja miten se toimitetaan?

Kuolinpesän omaisuutta ei saa jakaa vastoin pesän osakkaan kieltoa ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat laitettu talteen. Jos pesän omaisuus on ollut pesänselvittäjän hallinnossa, pesä voidaan jakaa, kun pesänselvittäjä ilmoittaa pesänselvityksen päättyneen.

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on pesänselvityksen jälkeen oikeus vaatia jakoa. Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla. Kuolinpesän osakkaiden keskenään toimittama sopimusjako on lainsäätäjän tarkoittama ensisijainen vaihtoehto perinnönjaon toimittamiselle.

Jos jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu tai jos osakas muutoin sitä vaatii, on jako pesänjakajan toimitettava. Vasta jos osakkaat eivät keskenään pääse sopimukseen perinnönjaosta, olisi syytä hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä ja toimituttaa perinnönjako toimitusjakona pesänjakajan toimesta. Kullakin osakkaalla on yksilöllinen oikeus hakea pesänjakajaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.