Mitä jos maatilan perinyt tilanpidonjatkaja ei myöhemmin viljelekään, vaan myy maatilan?

Maatilan jaossa saanut perillinen on velvollinen viljelemään maatilaa itse säännöllisesti työhön osallistuen. Jos tilanpidonjatkaja luovuttaa maatilan tai olennaisen osan siitä muulle kuin rintaperilliselleen tai tämän puolisolle ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut perinnönjaosta, hän on velvollinen korvaamaan muille perillisille, mitä luovutuksesta saadun hinnan ja maatilan arvon välisestä erotuksesta olisi tullut heidän osalleen.

Jos luovutushinta on ollut alhainen, voidaan arvona pitää käypää arvoa ja korvaus muille perilliselle määrätä sen mukaisesti. Korvausta laskettaessa on otettava huomioon viljelijän toimenpiteestä aiheutunut arvonnousu tai arvonalennus.

Nopeaa apua lakiasioihin.