Mitkä ovat perinnönjaon keskeiset ainesosat ja mitä niillä tarkoitetaan?

Perinnönjaolla on vakiintunut sisältö. Perinnönjako on tapahtuma tai prosessi, jossa perinnönjättäjän jäämistö jaetaan perinnönjättäjän oikeudenomistajien kesken. Perinnönjaon keskeiset ainesosat ovat siis jäämistö ja oikeudenomistajat.

Jäämistöllä tarkoitetaan vainajalta jäänyttä perintöä, jotain vainajan konkreettisesti omistamaa. Perinnönjättäjän jättäessä jälkeensä lesken, on ennen laillista perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus tai avio-ehdon kysessä ollen omaisuuden erottelu. Vain näin toimimalla tiedetään, mikä osuus puolisoiden yhteisestä pesästä muodostaa perittävän jäämistön, johon jako kohdistuu. Lesken omaisuus ei siis missään vaiheessa kuulu perittävän jäämistöön.

Vaikka tätä ei yleensä mainitakaan, jäämistön on oltava jaettavissa olevaa eli viime kädessä realisoinnin avulla jakokelpoiseksi saatettavaa omaisuutta, jotta siihen voidaan perinnönjako kohdistaa.

Oikeudenomistajat sen sijaan ovat ihmisiä tai tahoja, joilla on oikeus perittävän jäämistöön. Oikeus voi olla lakimääräinen tai testamenttiin perustuva. Puhutaan lakimääräisestä perimyksestä ja testamenttiperimyksestä. Oikeus perittävän jäämistöön omistetaan. Oikeudenomistaja on jotain enemmän kuin oikeudenhaltija. Omistajalla on oikeus luovuttaa oikeutensa edelleen vastikkeesta tai ilman. Oikeudenhaltijalla ei tälläistä oikeutta ole ilman erityissäännöstä tai oikeudenomistajan lupaa.

Ihmisen tai tahon jota ihminen viime kädessä edustaa, tulee olla elossa perittävän kuolinhetkellä, jotta oikeus perittävän jäämistöön syntyisi. Jos testamentinsaajana on jokin yhteisö, oikeudenomistajan aseman syntyminen edellyttänee sitä, että yhteisö on sitä koskevien oikeussääntöjen mukaan olemassa. Testamentin tulkinnalla voidaan päätyä toisenlaiseen tulokseen.

Vielä on huomattava, että perinnönjakoa laillisessa mielessä ei voida toimittaa, jos perittävällä on vain yksi oikeudenomistaja. Tällöin jää miljoonaomaisuuskin jakamatta, kun ei ole kahta tai useampaa oikeudenomistajaa, joiden kesken jako olisi tarpeen toimittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.