Kenellä on oikeus hakea pesänjakajaa?

Pesänjakajaa voi hakea kukin kuolinpesän osakas toisista osakkaista riippumatta. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen. Oikeus hakea pesänjakaa on myös sillä, jolle kuolinpesän osakas on luovuttanut pesäosuutensa, sekä velkojalla, jonka saamisesta kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Lisäksi kuolinpesästä avustukseen oikeutettu henkilö sekä eloonjäänyt puoliso asumisoikeutensa turvaamiseksi voivat hakea pesänjakajan määräämistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.