Kuka voi toimia pesänjakajana?

Käräjäoikeus määrää hakemuksesta sopivan ja tehtävään suostuneen henkilön pesänjakajana toimittamaan perinnönjakoa tiettyyn kuolinpesään. Pesänjakajia voi olla useita, jos pesän laatu ja laajuus sitä vaatii. Käytäntö on, että hakija on etsinyt sopivan henkilön, jota suostumuksensa mukaisesti esittää pesänjakajaksi. Jos osakkaat ovat erimielisiä pesänjakajan henkilöstä, puolueeton asianajaja on käytännössä etusijalla.

Pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija, joka ei ole osakas, on ilman erityistä määräystäkin pesänjakaja, jos osakkaat pyytävät häntä toimittamaan jaon eikä toista ole pesänjakajaksi määrätty.

Nopeaa apua lakiasioihin.