Pesänselvittäjän toimivalta jatkuu, kunnes pesässä on toimitettu ositus tai perinnönjako ja se on tullut lainvoimaiseksi. Tämän jälkeen pesänselvittäjän on jaon mukaisesti luovutettava osakkaille hallussaan oleva omaisuus. Osituksessa ja perinnönjaossa ei pesänselvittäjällä sinänsä ole toimivaltaa. Pesänselvittäjän tehtävä lakkaa myös silloin, jos kuolinpesän omaisuus luovutetaan konkurssiin.

Pesänselvittäjän hallinto voi lakata lisäksi kaikkien kuolinpesän osakkaiden tuomioistuimelle tekemästä yhteisestä hakemuksesta, jollei kuolinpesän luovuttamisesta osakkaiden hallintoon aiheudu kenellekään vahinkoa.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.