Ositus on pohjimmiltaan aviovarallisuusoikeudellinen instituutio. Osituksessa toteutetaan avio-oikeus ja näin puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys. Puolison kuoleman jälkeen suoritettavasta osituksesta käytetään nimitystä jäämistöositus. Ositus voi tulla suoritettavaksi myös avioeron perusteella, jolloin puhutaan avioero-osituksesta. Perintökaaren perinnönjakoa koskevat menettely- ja muotosäännökset tulevat soveltuvilta osiltaan noudatettaviksi myös avioero-osituksen yhteydessä.

Jäämistöositus on perinnönjakoa edeltävä ja tästä erillinen systemaattinen kokonaisuus. Ennen kuin perintö voidaan jakaa, pitää tehdä omaisuuden ositus, jos perittävä oli avioliitossa. Ositusta ei kuitenkaan tehdä, jos aviopuolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus. Tässä tapauksessa suoritetaan omaisuuden erottelu osituksen sijasta.

Ositus on siis perinnönjaosta erillinen toimitus, mutta se tehdään usein perinnönjaon yhteydessä. Vaikka toimitukset tehtäisiin samanaikaisesti ja samalle asiakirjalle, on järjestys kuitenkin se, että ensin tehdään ositus ja sitten vasta perinnönjako.

Suomen Juristit Oy
18.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.