Onko testamentin muotoa pakko noudattaa, jos joutuu kuolemanhätään?

Joka on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi estynyt tekemästä testamenttia testamentin muotovaatimuksen mukaisella tavalla, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Todistajien esteellisyydestä on voimassa sama mitä varsinaisen testamentin todistajien esteellisyydestä on voimassa. Jos sairaus tai muu pakottava syy on käsillä, mutta todistajia ei ole saapuvilla, saa testamentin tehdä myös ilman todistajia omakätisesti kirjoitetulla ja allekirjoitetulla asiakirjalla. Hätätilatestamentti hätätilassa on siis mahdollinen joko suullisena kahden todistajan läsnäollessa taikka kirjallisena omakätisesti laadittuna ja allekirjoitettuna.

Hätätilatestamentti katsotaan rauenneeksi, jos testamentin tekijällä on esteen lakattua ollut kolme kuukautta aikaa määrätä jäämistöstään varsinaisten testamentin muotomääräysten vaatimalla tavalla. Eli jos testamentin tekijä on hätätilatestamentin tehtyään sittemmin tervehtynyt tai muu pakottava este testamentin laatimiselle on poistunut, hätätilatestamentti menettää merkityksensä kolmessa kuukaudessa.

Hätätilatestamentin edellytyksiä tulkitaan suhteellisen ankarasti. Sairauden tulee olla äkkinäinen ja henkeä uhkaava. Mikään pieni este ei oikeuta testamenttia suullisesti tai todistajitta laatimaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.