Mikä on testamentti ja kuka voi tehdä testamentin?

Testamentti eli jälkisäädös on perittävän viimeinen tahto, jolla hän määrää omaisuudestaan kuoleman varalta. Testamentilla voidaan tarkoittaa myös testamenttiasiakirjaa, johon perittävän yksi tai useampi testamenttitahdonilmaisu on kirjattu. Testamentin muotovaatimus on tiukka ja muodon oikeellisuutta on ankarasti oikeuskäytännössä vaalittu.

Lahjanlupaukseen, jota ei ole täytettävä antajan eläessä, on sovellettava testamentin muotovaatimuksia ja perittävän kuoltua muitakin testamenttia koskevia säännöksia. Kuolemanvaraislahja on siis oikeusjärjestyksemme mukaan kielletty oikeustoimi. Vallitsee toisin sanoen testamenttimonopoli: vain testamentilla voi kuolemanvaraisesti omaisuudestaan määrätä.

Testamentilla saa jäämistöstään määrätä jokainen kahdeksantoista vuotta täyttänyt. Nuorempikin saa tehdä testamentin, jos hän on naimisissa. Viisitoista vuotta täyttänyt saa muutoinkin tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.

Nopeaa apua lakiasioihin.