Mitä ovat testamentin tarkoitemääräykset?

Perittävä voi toisinaan testamentissa antaa joitakin omaisuuttaan koskevia määräyksiä, jotka hän on tarkoittanut omaisuuden saajan tai muun täytettäväksi. Tällöin puhutaan tarkoitemääräyksistä. Tarkoitemääräyksistä on erotettava perittävän toiveet, joita voivat olla esimerkiksi ”toivon, ettei perinnöstäni riidellä” tai ”toivon, ettei lapseni vaadi lakiosaansa”. Toiveet eivät saa oikeussuojaa eikä niitä voi oikeusteitse yleensä toteuttaa. Toiveet ovat yleensä lähinnä moraalisesti velvoittavia tai sosiaalisesti suositeltavia.

Nopeaa apua lakiasioihin.