Kuka voi toimia testamentin todistajana?

Testamentin todistajien tulee olla viisitoista vuotta täyttäneitä ja sielullisesti terveessä ymmärryksessä. Todistajien tulee olla myös esteettömiä eli testamentin tekijän puoliso, lapset, vanhemmat, veljet ja sisaret puolisoineen ovat esteellisiä toimimaan testamentin todistajina. Esteellisiä todistamaan ovat myös testamentin tekijän ottovanhemmat ja ottolapset.

Kukaan ei saa todistaa omaksi tai puolisonsa hyväksi tehtyä testamenttia, eikä myöskään testamenttia joka on tehty jonkun häneen edellä mainitussa sukulaisuussuhteessa olevan läheisen hyväksi. Testamentin toimeenpanijaksi testamentissa määrätty ei yksistään testamentin toimeenpanijaksi määräämisen perusteella ole esteellinen todistajaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.