Kuka on testamentin toimeenpanija?

Perittävä voi testamentissaan nimetä testamentin toimeenpanijan. Testamentin toimeenpanija on määrättävä myös pesänselvittäjäksi, jollei vastasyitä ole. Pesänselvittäjän määrää hakemuksesta käräjäoikeus.

Testamentin toimeenpanijalla on sama valtuus kuin pesänselvittäjällä, ei kuitenkaan valtuutta luovuttaa kuolinpesää konkurssiin. Eloonjääneellä puolisolla on testamentin toimeenpanijan olemassa olosta huolimatta oikeus osallistua pesänselvitykseen. Pesänselvittäjän hallinnosta, vastuusta, toimestaan vapauttamisesta sekä oikeudesta palkkioon säädettyä sovelletaan myös testamentin toimeenpanijaan.

Jos testamentin toimeenpanija määrätään pesänselvittäjäksi, ei se rajoita sitä oikeutta, mikä testamentin toimeenpanijalla lainvoiman saaneen testamentin nojalla mahdollisesti on.

Nopeaa apua lakiasioihin.