Perukirjan oikaisu pitää tehdä verottajalle, jos perukirjassa on virhe. Oikaisu tehdään toimittamalla verottajalle perukirjan oikaisukirja.

Perukirjan oikaisu perustuu perintökaaren säännökseen, jonka mukaan ”Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja.” Perukirjan täydentäminen tai oikaisu on siis tehtävä nopeasti sen jälkeen, kun on käynyt selville, että kuolinpesässä on uutta varallisuutta tai velkaa.

Perukirjan täydentämiseen ryhdytään siis silloin, kun varsinaista perukirjaa laadittaessa on unohdettu merkitä jokin oleellinen tieto perukirjaan. Tilanne voi myös olla sellainen, että mitään ei unohdeta merkitä, mutta perinnönjättäjän omaisuudesta tai veloista jonkun osan olemassaolosta ei pesän ilmoittaja tai kukaan asiaan osallisista ole ollut tietoinen.

Perukirjan oikaisu on enemmänkin jonkun virheen oikaisua, mutta ero täydennykseen on häilyvä. Merkittävää ei olekaan oikeastaan se, otsikoiko henkilö uuden perukirjan ”oikaisuperukirjaksi” vai ”täydennysperukirjaksi”. Merkittävää on se, että tieto oikeasta asiantilasta menee verottajalle.

Oikaisu voi kohdistua esimerkiksi siihen, että osakkaat on merkitty väärin. Esimerkiksi on mahdollista, että vasta perunkirjoituksen jälkeen joku osakkaista ilmoittaa luopuvansa perinnöstä. Silloin osakasluettelo muuttuu ja sitä on oikaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.