Perunkirjoitukseen kutsuminen tehdään kirjallisesti tai suullisesti. Kutsu on toimitettava kaikille pesän osakkaille ja muille oikeudenomistajille.

KeNET on kutsuttava perunkirjoitukseen

Perunkirjoitukseen on toimitettava kutsu kaikille pesän osakkaille. Pesän osakkaita ovat perilliset ja leski niin kauan, kunnes ositus lesken ja perinnönjättäjän perillisten välillä on toimitettu. Käytännössä ositusta ei ole toimitettu ikinä ennen perunkirjoitusta ja vaikka ositus olisikin toimitettu, voi leskellä olla muu peruste olla läsnä perunkirjoituksessa. Leski on siis yleensä poikkeuksetta kutsuttava, samoin kuin perillisetkin. Jos joku perillisistä luopuu perinnöstä, hänen sijaan tulevat perilliset on kutsuttava perunkirjoitukseen. Luopuvaa perillistä ei tarvitse kutsua, joskaan hänen läsnäolonsa ei tee perunkirjoituksesta yhtään huonompaa.

Perillisten ja lesken lisäksi kutsuttavia ovat muut kuolinpesän oikeudenomistajat. Tällaisia ovat testamentin saajat sekä toissijaiset perilliset. Yleistestamentinsaajalla on muutenkin kuolinpesän osakasasema, ja erityistestamentinsaaja tulee myös kutsua, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas. Toissijainen perillisasema voi syntyä sekä silloin, kun leski perii puolisonsa että silloin, kun testamentissa on määrätty omaisuuden ensisaajasta ja viimesaajasta. Joskus voi poikkeuksellisesti olla muitakin henkilöitä, joilla on oikeus kuolinpesään sillä tavalla, että heidän oikeuksiensa turvaamiseksi heidät on kutsuttava perunkirjoitukseen. Tapauskohtaisesti täytyy harkita siis se, kenen oikeuksiin perunkirjoituksen toimittaminen vaikuttaa ja kaikki sellaiset henkilöt on kutsuttava paikalle.

Miten perunkirjoitukseen kutsutaan

Kutsut perunkirjoitukseen on toimitettava hyvissä ajoin. Kutsu on hyvä laittaa kirjallisesti, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Etenkin perheet, jotka ovat läheisissä väleissä, sopivat perunkirjoituksen ajasta ja paikasta suullisesti keskenään. Kutsussa tulee mainita perunkirjoituksen aika ja paikka.

Lue lisää perunkirjoituksen paikasta.

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies – OTM
Suomen Juristit Oy
04.04.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.