Perunkirjoituksen paikka on pesän ilmoittajan ja uskottujen miesten päätettävä ja siitä on ilmoitettava muille oikeudenomistajille eli pesän osakkaille perunkirjoituskutsussa.

Perunkirjoituksen paikalla ei ole erityistä merkitystä. Perunkirjoituksia on etenkin ennen vanhaan pidetty perinnönjättäjän kodissa, koska silloin kaikki omaisuus on ollut nähtävillä ja se on voitu luetteloida ja arvostaa niin sanotusti paikan päällä. Nykyisin vaatimusta koti-irtaimiston luetteloimiseen ei enää ole. Perintö- ja lahjaverolain mukaan perintöveroa ei ole suoritettava perinnönjättäjän omassa tai hänen perheensä käytössä olleesta tavanomaisesta koti-irtaimistosta siltä osin kuin sen arvo on enintään 4,000.00 euroa. (Ajankohtaisen euromäärän voit tarkistaa perintö- ja lahjaverolaista) Tavanomaiseen koti-irtaimistoon luetaan huonekalut, astiat, käyttötavarat, tavanomaiset työkalut ja niin edelleen.

Perunkirjoituksen yhteydessä pitää käytännössä ottaa usein kopioita ja tulosteita, minkä vuoksi perunkirjoituksen paikaksi valikoituu uskottujen miesten käyttämä toimisto, kuten lakitoimiston tilat. Perunkirjoituksen paikka, samoin kuin aika, on ilmoitettava kaikille pesän osakkaille perunkirjoituskutsun yhteydessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.