Mitä perunkirjoituksen uskottu mies tarkoittaa? Perunkirjoitukseen tarvitaan pesän ilmoittajan lisäksi kaksi uskottua miestä, jotka ulkopuolisina merkitsevät perukirjaan kuolinpesän tilanteen ja arvioivat kuolinpesän varat ja velat.

Säännökset perunkirjoituksen toimittamisesta löytyvät perintökaaressa. ”Osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tahi pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä.”

Pesän ilmoittaja on se, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Perintökaaren mukaan ”Pesän ilmoittakoon se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt.”

Pesän ilmoittaja siis valitsee kaksi uskottua miestä. Uskottujen miesten tehtävänä on toimia luotettuina henkilöinä, jotka kirjaavat perukirjaan kuolinpesän tilanteen. Uskottujen miesten pitää merkitä perukirjan loppuun vakuutus siitä, että he ovat perukirjaan kaiken oikein merkinneet sekä pesän tilan parhaan ymmärryksensä mukaan arvioineet.

Uskotuille miehille ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Täysi-ikäinen oikeustoimikelpoinen henkilö voi toimia uskottuna miehenä. Käytännössä uskottu mies johtaa perunkirjoitusprosessin alusta loppuun saakka. Hyvä uskottu mies osaa esittää pesän ilmoittajalle oikeat kysymykset sekä neuvoa siinä, mistä, miten ja mitkä kaikki asiakirjat / tiedot perunkirjoitusta varten on hankittava.

Lue lisää perunkirjoituksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.