Perunkirjoituksen allekirjoittaminen on vähintään pesän ilmoittajan ja perunkirjoitusta toimittavien kahden uskotun miehen aina tehtävä.

Perunkirjotuksen allekirjoittaminen

Uskotut miehet ja pesän ilmoittaja

Perintökaaren mukaan ”Pesän ilmoittakoon se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt.” Häntä kutsutaan perunkirjoituksessa pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittajan ja uskottujen miesten on aina allekirjoitettava perukirja. Pesän ilmoittaja allekirjoittaa perukirjan sillä vakuutuksella, että hän on kaiken perukirjaan ilmoittanut eikä ole tahallisesti salannut mitään pesän tietoja. Uskotut miehet puolestaan allekirjoittavat perukirjan sillä vakuutuksella, että he ovat kaiken perukirjaan oikein merkinneet ja pesän varat ja velat parhaan kykynsä mukaan arvioineet.

Muut allekirjoittajat

Kaikki perunkirjoituksessa läsnäolevat henkilöt voivat allekirjoittaa perukirjan. Heidän kohdallaan allekirjoitus ei ole välttämätöntä, mutta se voi selkeyttää tilannetta myöhemmässä vaiheessa. Muilta läsnäolijoilta on hyvä ottaa allekirjoituksen yhteyteen maininta siitä, että he ovat olleet läsnä perunkirjoituksessa eikä heillä ole mitään huomauttamista toimituksesta. Vaihtoehtoisesti läsnäolija voi kirjata tai kirjauttaa perukirjaan, jos hänellä on jotakin huomauttamista tai eriävä mielipide jostakin asiasta.

Lue lisää perunkirjoituksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.