Pesänselvittäjä kuolinpesässä voi toimia kuolinpesän osakkaiden valtuuttamana taikka käräjäoikeuden antamalla pesänselvittäjä määräyksellä.

Pesänselvittäjä kuolinpesässä osakkaiden valtuuttamana

Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö menehtyy. Kuolinpesän ensivaiheessa pesä pitää selvittää. Kuolleen henkilön henkilökohtaisista omistuksista, veloista, oikeuksista ja velvollisuuksista tulee kuolinhetkestä alkaen kuolinpesän omistuksia, velkoja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Pesänselvityksen tarkoituksena on saattaa pesä jakokuntoon.

Pesänselvitys valtakirja voidaan antaa jollekin kuolinpesän osakkaalle taikka esimerkiksi perunkirjoitusta toimittavalle uskotulle miehelle. Lähtökohtaisesti kuolinpesän osakkaat hallinnoivat kuolinpesää yhteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkiin kuolinpesän toimenpiteisiin tarvitaan jokaisen osakkaan suostumus. Sujuvan pesänselvityksen varmistamiseksi voi osakkaat siis antaa yhdelle osakkaalle kattavan valtakirjan, jossa valtuutetaan yksi osakas muun muassa asioimaan pankissa, päättämään avoimet sopimukset ja valitsemaan perunkirjoituksen uskotut miehet sekä toimituttamaan perunkirjoituksen.

Pesänselvittäjä kuolinpesässä käräjäoikeuden määräyksellä

Jokainen kuolinpesän osakas voi tehdä käräjäoikeuteen hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi. Hakemuksen perusteella käräjäoikeus määrää pesänselvittäjän kuolinpesään. Pesänselvittäjäksi voi ehdottaa omaa henkilöä, joka on antanut tehtävään suostumuksen. Ellei ketään esitetä tähän tehtävään, käräjäoikeus määrää siihen sopivaksi katsomansa henkilön. Käytännössä käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjän toimii ammattilainen lakimies. Käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä toimii kuolinpesässä itsenäisesti ilman, että hänen tarvitsee kysyä toimenpiteisiin osakkaiden suostumusta.

Lue lisää pesänselvittäjän tehtävistä.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.