Poliisin hallinnon rakenne on moniportainen.

Sisäministeriön alainen keskushallintoviranomainen on Poliisihallitus, joka muiden poliisiyksiköiden kuin suojelupoliisin osalta toimii poliisin ylijohtona. Suojelupoliisi on suoraan ministeriön alainen valtakunnallinen yksikkö. Poliisihallituksen alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Poliisilaitokset ovat Poliisihallituksen alaisia paikallishallintoviranomaisia.

Poliisin hallinnon rakenne – Poliisihallitus (POHA)

Poliisihallitusta johtaa poliisiylijohtaja. Poliisihallituksen tehtävä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja alaistensa poliisiyksiköiden osalta. Tehtävänä on myös vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa. POHA myös päättä alaistensa poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta ja alaistensa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta ja voimavarojen suuntaamisesta niille.

Paikallispoliisi

Paikallinen poliisitoimi järjestetään kihlakunnittain siten, että poliisilaitoksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. Poliisilaitos vastaa myös poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta toimialueellaan. Valvonta- ja hälytyssektorin päivittäistoiminta on jaettu kenttäjohtoalueisiin. Yhden poliisilaitoksen alueella voi olla useampia kenttäjohtoalueita.

Paikallispoliisin tehtävänä on mm. yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen ja tutkinta.

 

Poliisin toimintaan voi tutustua

https://www.poliisi.fi/

Nopeaa apua lakiasioihin.