Potilasvakuutusjärjestelmä on olemassa hoidossa tai tutkimuksissa tapahtuvien henkilövahinkojen varalta. Vahinkojen korvaamisesta päättää potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkolautakunta. Järjestelmää rahoittavat ne vakuutusyhtiöt, jotka Suomessa myöntävät potilasvakuutuksia. Erityinen järjestelmä korostaa potilaan oikeutta saada korvaus kärsimästään hoidossa tapahtuneesta henkilövahingosta. Normaalin vahingonkorvausprosessin käynnistäminenkin on mahdollista, muttei potilasvakuutusjärjestelmän alla yleensä järkevää, eikä aina taloudellisesti kannattavaa.

Potilasvakuutujärjestelmä keskittää potilasvahinkoihin liittyvät asiat. Potilasvahingot voidaan käsitellä keskitetysti nopeammin. Vahinkoihin liittyvää tuottamuksen arviointia ei myöskään tarvitse näin ollen tehdä. Tämähän olisi normaalin vahingonkorvausasian käsittelyssä aivan keskeistä vahingon ja sen aiheuttajan syy-yhteyden toteamisessa. Myös potilasvahinkoihin liittyvää asiantuntemus on oletettavasti parempaa potilasvahinkolautakunnassa kuin käräjäoikeuksissa asioiden keskittymisen vuoksi..

Potilasvakuutusjärjestelmä on vakioitu tietyiltä osin

Potilasvakuutusjärjestelmää on luonnehdittu suljetuksi järjestelmäksi. Ensinnäkin korvausta myönnetään vain potilasvahinkolaissa mainituista vahinkolajeista: taito-, infektio-, käsittely- ja kohtuuttomuusvahingoista. Myös korvausmäärät eri tilanteissa ovat vakiintuneet potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytännössä.

Suljettu vakuutusjärjestelmälle on leimallista myös vakaus. Ennakoimattomattomuus horjuttaisi koko järjestelmää. Potilasvahingot korvaa potilasvakuutuskeskus, joka kuuluu potilasvakuutusjärjestelmään.

Lähde §: potilasvahinkolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.