Putatiiviliitto tarkoittaa avioliittoa, jonka osapuolet erheellisesti luulevat olevan laillinen. Putatiiviliitto on siis oikeasti mitätön liitto. Mitättömään avioliittoon ei liity tavallisen eli laillisen avioliiton oikeusvaikutuksia. Tästä esimerkkinä ovat tilanteet, joissa puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen eikä perintöoikeutta toistensa jälkeen.

Milloin avioliitto on mitätön ja kyseessä onkin putatiiviliitto?

Avioliitto on mitätön, jos vihkiminen on toimitettu virheellisesti. Vihkiminen ei ole pätevä, jos esimerkiksi vain toinen puolisoista on ollut paikalla tai puolisot on vihkinyt henkilö, jolla ei ole vihkimisoikeutta. Putatiiviliitosta on siis kyse esimerkiksi silloin, kun osapuolet solmivat avioliiton ja heidät vihkii avioliittoon sellainen henkilö, jolla ei ollutkaan vihkimisoikeutta, mutta puolisot eivät olleet tästä tietoisia vihkimistilaisuudessa. Tällöin avioliitto perustuu ainoastaan uskomukseen siitä, että he ovat laillisesti avioliitossa, vaikka liitto onkin mitätön.

Avioliiton mitättömyyden toteaminen

Avioliiton toteaa mitättömäksi yleinen tuomioistuin. Poikkeuksellisesti liiton mitättömyydestä voi päättää myös tasavallan presidentti. Presidentti voi erittäin painavista syistä päättää, että mitätöntä avioliittoa pidetään pätevänä. Erittäin painava syy voi olla mitättömän avioliiton kohtalokkaat sosiaaliset seuraukset. Avioliiton mitättömyyden takia voi esimerkiksi aiheutua ongelmia puolisoiden taloudellisen aseman tai lasten huoltajuuden suhteen.

Nykyään noudatetaan laintulkintaa, jonka mukaan avioliiton mitättömyys ei tarkoita isyysolettaman kumoutumista. Isyysolettaman mukaan avioliitossa syntyvän lapsen isäksi katsotaan äidin aviomies. Aviomies siis säilyy lapsen isänä, vaikka pariskunnan lailliseksi luulema avioliitto myöhemmin julistettaisiinkin mitättömäksi. Toisen puolison taloudellinen asema avioliiton mitättömyyden johdosta voi heikentyä huomattavasti, sillä mikäli puolisot eivät olekaan laillisesti avioliitossa ei eron sattuessa toisella puolisolla ole avioliittolain mukaista avio-oikeutta omaisuuteen. Esimerkiksi jos toinen puolisoista on ollut vain kotona lasten kanssa kun toinen puoliso on kerryttänyt varallisuutta, ei tilannetta ole mahdollista sovitella omaisuuden osituksessa, kuten normaaleissa avioerotilanteissa on. Putatiiviavioliitossa tilanne on käytännössä verrattavissa avoliittoon, jossa avopuolisoiden oikeudet ovat huomattavasti heikommat kuin aviopuolisoiden.

Lue lisää lumeavioliitosta ja avioliittoon vihkimisestä.

Lähde §: avioliittolaki


Suomen Juristit Oy
12.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.