Rauhoitetut kalat löytyvät kalastusasetuksesta. Rauhoitus voidaan tehdä silloin kun jonkin kalalajin tai -kannan lisääntyminen vaarantuu tai heikentyneiden kantojen suojeleminen sitä edellyttää. Rauhoitus voidaan tehdä koko maata tiettyä aluetta koskevana valtioneuvoston asetuksella.

Rauhoitetun kalan pyydystäminen, myynti tai sellaisen kalan pyytämiseen erityisesti soveltuvan pyydysten käyttö on kielletty rauhoitusaikana. Kielletyistä pyydyksistä voidaan säätää asetuksella.

Pyyntimitat

Kalalajeille tai -kannoille voidaan säätää alin ja ylin pyyntimitta, jos se on tarpeen kalavarojen kestävän tuoton, heikentyneiden kantojen tai kalalajin luontaisen elinkierron turvaamiseksi. Alinta pyyntimittaa pienemmän ja ylintä pyyntimittaa suuremman kalan pyytäminen on kielletty.

Rauhoitetut kalat

Taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64°00’N eteläpuoleisella alueella sekä meressä. Lohi ja taimen on rauhoitettu 1.9-30.11 välisenä aikana joessa ja purossa. Järvilohi on rauhoitettu Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä. Järvilohi on kokonaan rauhoitettu joissa ja puroissa 1.8-30.11 välisenä aikana. Nieriä on rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä aluella sekä muualla Vuoksen vesistössä 1.9-30.11 välisenä aikana. 

Harjus on kokonaan rauhoitettu meressä. Harjus on rajoitettu leveyspiirin 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4-31.5 välisenä aikana. Siika on rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9-30.11 välisenä aikana. Nahkiainen on rauhoitettu 1.4-15.8 välisenä aikana.

Ravuista jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu on rauhoitettu 1.11-21.7 välisenä aikana.


Lue lisää metsästykeen liittyvästä rauhoituksesta.

Lähde §: kalastusasetus


Suomen Juristit Oy
13.03.2017
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.