Res judicata tarkoittaa tuomion oikeusvoimaa, ja toisaalta sen vaikutusta. Oikeusvoimalla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen antama lopullinen ja lainvoimainen tuomio saa sitovan vaikutuksen.

Oikeusvoimavaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Negatiivisella oikeusvoimavaikutuksella tarkoitetaan sitä, ettei jo kerran lainvoimaisesti ratkaisua asiaa saa tutkia tuomioistuimessa uudelleen. Käytännössä se siis estää kanteen nostamisen samasta asiasta uudelleen. Negatiivista oikeusvoimavaikutusta ilmentää Ne bis in idem -kielto. Latinankielinen kielto käännetään suomeksi ”ei kahtakertaa samassa asiassa”.

Positiivinen oikeusvoimavaikutus tarkoittaa sitä, että aikaisemmin annettu tuomio voidaan ottaa sellaisenaan myöhemmin oikeudenkäynnin tai myöhemmin annettavan tuomion perustaksi. Nämä tilanteet, joissa aikaisemman oikeudenkäynnin lopputulos asetetaan suoraan toisen oikeudenkäynnin perustaksi, eivät ole yleisiä tai usein toistuvia. Tuomion positiivinen oikeusvoimavaikutus voi ulottua toiseen oikeudenkäyntiin sen kaltaisissa tapauksissa, joissa jälkimmäisen oikeudenkäynnin ennakkokysymyksenä olisi ratkaistava juuri aikaisemmassa oikeudenkäynnissä jo ratkaistu asia. Ennakkokysymyksenä voidaan ratkaista esimerkiksi joku prosessiedellytyksiä koskeva kysymys kuten se, onko oikeudenkäynnin osapuolet oikeat? Mikäli aikaisemmassa tuomiossa ratkaistu seikka asetetaan uuden tuomion perustaksi, ei tätä aikaisemmin lainvoimaisella tuomiolla ratkaistua seikkaa tarvitse siis toisessa oikeudenkäynnissä tutkia uudelleen. Näin ollen tuomion positiivinen oikeusvoimavaikutus helpottaa oikeudenkäynnin prosessia, kun oikeudenkäynnissä saadaan ”luottaa” sen asian oikeellisuuteen, joka on jo aikaisemin tuomioistuimessa ratkaistu.

Vaikka yksittäinen tuomio ei saisikaan positiivista oikeusvoimavaikutusta toisessa oikeudenkäynnissä, eli sitä ei sellaisenaan oteta toisen oikeudenkäynnin perustaksi, voi aikaisemmalla oikeudenkäynnillä ja sen lopputuloksella olla todistuksellinen merkitys siitä huolimatta, ettei sillä ole positiivista oikeusvoimavaikutusta. Nämä kaksi asiaa pitää osata erottaa toisistaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.