Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antaa arvopaperien ammattimaisessa markkinoinnissa tai hankkimisessa elinkeinotoiminnassa arvopaperiin liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja tai vaihtoehtoisesti jättää asianmukaisesti antamatta sellaisen arvopaperiin liittyvän tiedon, jonka laki velvoittaa antamaan ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon; taikka mikäli henkilö arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuutta täyttäessään antaa vastaavan arvopaperiin liittyvän totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, katsotaan tämän syyllistyvän arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen. Arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.