Sisäpiiritiedon väärinkäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi joko luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun, tai vaihtoehtoisesti neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa. Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan myös se henkilö, joka edellä tarkoitetulla tavalla käyttää monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi tällaisessa kaupankäynnissä. Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.