Mikäli kurssin vääristämisessä aiheutetaan laajamittaista taloudellista vahinkoa tai mikäli rikos on omiaan huomattavasti heikentämään luottamusta arvopaperimarkkinoiden toimintaan, ja kurssin vääristäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kurssin vääristämiseksi. Törkeästä kurssin vääristämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.