Mikäli tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäytössä tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua; taikka, rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi erityisen vastuullista asemaansa arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, arvopaperinvälittäjän, arvopaperipörssin, optioyhteisön tai arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai edustajana taikka niiden antamassa tehtävässä; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi sisäpiiritiedon väärinkäytöksi. Törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.