Mikäli toimija elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan, tai, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan pyytää lahjuksen itselleen tai toiselle tai tekee muuten aloitteen tällaisen lahjuksen saamiseksi, tai ottaa vastaan tai hyväksyy lahjuksen suosiakseen toimessaan tai tehtävässään lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta, taikka ottaa lahjuksen jälkikäteiseksi palkkioksi tällaisesta suosimisesta, katsotaan hänen syyllistyvän lahjuksen ottamiseen elinkeinotoiminnassa. Lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.