Mikäli toimija joko tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, katsotaan hänen syyllistyvän markkinointirikokseen. Markkinointirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Virallisen syyttäjän on ennen markkinointirikosta koskevan syytteen nostamista varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Lisäksi tuomioistuimen on markkinointirikosta koskevaa asiaa käsitellessään varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.