Mikäli henkilö rikkoo lain vaatimusta tilintarkastuskertomuksen laatimisesta, katsotaan teko, milloin se ei ole vähäinen, tilintarkastusrikokseksi. Tilintarkastusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.