Mikäli kirjanpitorikoksessa liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai olennaisilta osiltaan; taikka, väärien tai harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, tai ne koskevat suuria summia tai perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin; taikka kirjanpito hävitetään tai kätketään kokonaan tai olennaisilta osiltaan taikka sitä vahingoitetaan olennaisilta osiltaan, ja kirjanpitorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kirjanpitorikokseksi. Törkeästä kirjanpitorikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.