Mikäli toimija hankkii oikeudettomasti tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta tunkeutumalla ulkopuolisilta suljettuun paikkaan taikka ulkopuolisilta suojattuun tietojärjestelmään; tai, hankkimalla haltuunsa tai jäljentämällä asiakirjan tai muun tallenteen taikka toimimalla muulla siihen rinnastettavalla tavalla; tai toimii vastaavasti käyttämällä teknistä erikoislaitetta, ja hänen toimintansa tarkoituksena on oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus muulle osapuolelle tai vaihtoehtoisesti itse oikeudettomasti käyttää sitä, katsotaan hänen syyllistyvän yritysvakoiluun. Yrityssalaisuudella tarkoitetaan liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle. Yritysvakoilusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä yritysvakoilusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.