Mikäli henkilö tappaa toisen, katsotaan teko tapoksi. Tapolla tarkoitetaan ihmisen hengen riistämistä; eläimen surmaaminen ei voi olla tappo. Tapossa teon ja kuoleman välillä on oltava syy-yhteys. Esimerkiksi henkilön tahallinen ampuminen rintaan katsotaan, kuoleman aiheutuessa, tapoksi. Sen sijaan, esimerkiksi henkilön lyöminen ei-kuolettavasti ei ole tappo, vaikka henkilö joutuisi teon johdosta käymään lääkärissä ja menehtyisi myöhemmin tämän sairaalakäynnin yhteydessä saamaansa bakteeriin. Tappo edellyttää tahallisuutta. Tappo ilman tahallisuutta, ja nimenomaan niin, että voidaan katsoa, ettei tekijän tarkoituksena ollut toisen surmaaminen, siten kuin tekoa voidaan objektiivisesti tarkastella, ei ole tekona tappo, vaan esimerkiksi kuolemantuottamus. Taposta tuomitaan vankeutta vähintään kahdeksan vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.