Mikäli pahoinpitelyssä aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, teossa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi pahoinpitelyksi. Vaikealla ruumiinvammalla tarkoitetaan esimerkiksi näön tai kuulon menettämistä tai huomattavaa vahingoittumista, tai muuta vammaa, jonka vaikutukset uhrin fyysiseen hyvinvointiin teon jälkeen ovat merkittävät. Niin ikään HIV-infektion aiheuttaminen on tällaiseksi katsottu. Hengenvaarallisella tilalla tarkoitetaan, että hengenvaaran on oltava ollut aidosti käsillä; tämän teoreettinen mahdollisuus ei riitä. Teon raakuus ja julmuus arvioidaan objektiivisesti, ottaen huomioon se, mitä voidaan yleisesti tällaisena pitää, taikka mitä teolla itsellään on teon kohteelle tuntemuksena todennäköisesti erityisesti aiheutettu. Ampuma- tai teräaseella tarkoitetaan nimenomaisesti ampuma- tai teräasetta. Esimerkiksi puukeppi tai kumipamppu ei ole kohdassa tarkoitettu ase. Sen sijaan ampuma- tai teräasetta toiminnaltaan riittävästi muistuttava aseena käytettävä esine on kohdassa tarkoitettu. Tällainen voi olla esimerkiksi räjähde, jääpiikki tai vastaava. Törkeästä pahoinpitelystä tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.