Maanpetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomen kansalainen, Suomea koskevan sodan, tai aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana, tai sellaisen välittömästi uhatessa liittyy vihollisen asevoimiin; taikka, osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan; taikka, palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan; taikka, ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea. Maanpetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Maanpetoksesta tuomitaan myös sellainen ulkomaalainen, joka Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa, tai muulla vastaavalla tavalla vahingoittaa Suomea vihollisen eduksi.

Maanpetoksen toteutumista arvioitaessa ei vihollisen auttamisena pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.