Sotaan yllyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella toimii Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen uhatessa siten, että hän toimintansa selvänä tarkoituksena saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan; taikka, julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen sodan käyttöä puoltavaksi; taikka, järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista; taikka, oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, tämän edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon. Sotaan yllyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.