Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla, taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla pyrkii saattamaan Suomen tai osan Suomesta vieraan valtion alaiseksi; taikka pyrkii irrottamaan osan Suomea muusta valtakunnasta; taikka pyrkii muulla vakavuudeltaan edellisiin rinnastettavalla tavalla rajoittamaan Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta. Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.