Mikäli petos, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi petokseksi. Lievästä petoksesta tuomitaan sakkoa.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä petoksesta ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.