Mikäli henkilö, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai vaihtoehtoisesti jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, katsotaan hänen syyllistyvän luottamusaseman väärinkäyttöön. Luottamusaseman väärinkäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä luottamusaseman väärinkäytöstä, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi. Luottamusaseman väärinkäytön ollessa kyseessä ei syyteilmoitus ole kuitenkaan tarpeen, mikäli erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamisen tai mikäli asioiden hoitaminen perustuu lain tai viranomaisen määräykseen tai mikäli rikoksen on tehnyt asianajaja tai muu henkilö, joka on tehtävässään julkisen valvonnan alainen tai siihen rinnastettavassa asemassa, taikka mikäli kohdistuu julkisen valvonnan alaiseen yhteisöön, säätiöön tai muuhun oikeushenkilöön sen julkisen valvonnan alaisessa toiminnassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.