Mikäli kiskonnassa tavoitellaan huomattavaa hyötyä; taikka, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja kiskonta on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kiskonnaksi. Törkeästä kiskonnasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.