Mikäli henkilö hankkiakseen joko itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksukiellon takia ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän varainsiirtoveron, kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron tai vastaavan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron, tilitettävän arvonlisäveron tai työnantajan sosiaaliturvamaksun määräajassa suorittamatta, katsotaan hänen syyllistyvän verorikkomukseen. Verorikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Verorikkomuksena ei pidetä vähäistä laiminlyöntiä, joka on viivyttelemättä korjattu. Verorikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli veron korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.