Mikäli henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa virkamiehelle hänen toiminnastaan palvelussuhteessa hänelle tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan, taikka joka on omiaan vaikuttamaan, virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa, katsotaan teko lahjuksen antamiseksi. Lahjuksen antamisesta tuomitaan myös se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa edellä tarkoitetun lahjan tai edun toiselle perustuen virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa. Lahjuksen antamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.